Copyright

 

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht.

 

Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door Van Bakel Persooneelsdiensten B.V.

Privacy Policy.
 

Van Bakel Personeelsdiensten B.V. probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks dragen wij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

 

Alle teksten en geplaatste informatie zijn enkel informatief, er zijn geen rechten aan te verbinden.

Sommige teksten, afbeeldingen en logo's komen van Internet, deze zijn door ons op deze site gezet ter completering van artikelen, omschrijvingen of dienen ter verfraaiing. Als u van mening bent dat u de rechtmatige eigenaar bent van deze teksten, afbeeldingen of logo's verzoeken wij u vriendelijk dit kenbaar te maken, waarna wij passende maatregelen kunnen nemen.

 

 

  • Het maken van een kopie, doormiddel van fotokopie, screenprinting, screenshots, of welke vorm van dupliceren van onze site of delen hiervan zijn strict verboden zonder schriftelijke toestemming van ons.* Passende handelingen zullen getroffen worden wanneer deze regel niet wordt nageleefd.

© 2015 by Van Bakel Personeelsdiensten B.V.

Van Bakel Personeelsdiensten

+31 (0)497 51 20 00                recruitment@vanbakeluzb.nl